خدمات بارکو

خدماتی که بارکو را از دیگران متمایز میکند به شرح زیر می باشد:

  • حمل بارهایی از قبیل اسباب و اثاثیه منازل و ادارات، بارهای خرد، خرید های بازاری، بارهای صنعتی، بارهای کشاورزی و مواد غذایی
  • انواع خودرو ها از قبیل مینی وانت، وانت، نیسان بار،مینی کامیونت، کامیونت
  • نیروی آموزش دیده که به صورت نیروی ساده، نیروی بسته بند، نیروی فنی (باز و بسته کردن وسایل خانه) وجود دارد.
  • بسته بندی که به صورت معمولی و ویژه صورت میگیرد.